Vásárlási Feltételek

Az alábbi dokumentum a Wellnet Kft. Általános Szerződési Feltételei a társaság weboldalain történő vásárlás jogi feltételeit és a vásárlási útmutatót tartalmazza. Egyben a weboldalak látogatója, (a továbbiakban Vásárló) az üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződések és megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja. Feltétlenül OLVASSA EL!

A vásárló a Wellnet weboldalainak használatával, illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

 

1., Az eladó adatai
Cég: Wellnet Kft. (a továbbiakban Wellnet)
Székhelye: 2890, Tata, Csapó utca 18.
Telephely:2890, Tata, Rozgonyi utca 20.
Telefonszám: 06-70-450-66-50
Fax: 06-34-382-937 
E-mail: info@wni.hu
Adószáma: 11914495-2-11
Cégjegyzékszáma: 11-09-007376  (Tatabányai Megyei Bíróság)
Ügyfélszolgálatunk hivatali órái:
hétfő-csütörtök:8-16 óráig
péntek:8-14 óráig
Bankszámlaszám: 12028900-00134094-001000042., Általános tudnivalók, vásárlási feltételek
2.1., A Wellnet Kft. weboldalain bárki vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti. A weboldalakon történő rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a rendelés menetével.
2.2., A Vásárló számára legalkalmasabb termék kiválasztásához igyekszünk információval segíteni a döntést.
2.3., A weboldalakon regisztráció és rendelés leadása nélkül is tájékozódhat termékeinkről. Ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges.
2.4.,A termékek mellett láthatóak a fogyasztói árak, melyek bruttó árak, azaz ÁFÁ-val együtt vannak feltüntetve.

3., A felelősség korlátozása
3.1., A Wellnet Kft. weboldalain található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Wellnet nem vállal felelősséget.
3.2., A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Wellnet nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
3.3., A Wellnet kizár minden felelősséget a weboldalain a Vásárló által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Wellnet ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
3.3., A Vásárlók által a Wellnet weboldalak használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Wellnet jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Wellnet jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
3.4., Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Wellnet weboldalak használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 3.5., Amennyiben a Vásárló a Wellnet weboldalakon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az oldal üzemeltetőjének. Amennyiben az üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
3.6., A Wellnet online tevékenységének megvalósításához a termékkínálat, a szállítás és a fizetés terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződésteljesítése is befolyásolja.

4., Technikai elvárások
4.1., A Wellnet weboldalain való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
4.2., A Wellnet internetes üzlet semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:
Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat hiba.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Wellnet internetes üzlet akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél – függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

5.,Regisztráció
5.1., A regisztráció során csak a legszükségesebb adatokat kell megadni, de rendelkeznie kell egy valós E-mail címmel.
5.2., A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vásárlót terheli.
5.3., A Wellnet a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.
5.4., Amennyiben a Vásárlónak a regisztrációval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

6., A vásárlás menete
6.1., A termékek megvásárlásához szükséges adatokat a Wellnet weboldalak tartalmazzák. Megtekinthető a termékek neve, képe, bruttó, azaz áfás ára, kiszállítási költsége.
6.2., A termék kiválasztása és megrendelése a Megrendelő Űrlapon történik.  

6.3., A Vásárló a Megrendelő Űrlapon a legördülő mezőben kiválaszthatja a megfelelő terméket, a darabszámot.
6.4., Az űrlapon a rádiógomb bejelölésével lehetőség van eltérő szállítási és fizetési mód kiválasztására. Alapértelmezésként a postai cím van megjelölve a számlázási címnek is egyben. Ha a Vásárló a postai címtől eltérő címre kéri a számlát, azt külön ki kell töltenie.
6.5., A víztisztítók esetében a Vásárló a stílus mezőben megjegyzésként választhatja ki a víztisztító grafikáját. Egy megrendelés alkalmával korlátlan számú terméket rendelhet.
6.6., Fizetési módok menüpont alatt automatikusan az utánvétes fizetés van kijelölve mivel cégünk jelenleg csak ezt a fizetési módot biztosítja. 

7., Hagyományos rendelés
7.1., A Vásárló az info@wni.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, is leadhat megrendelést. Ebben az esetben a levélben fel kell tüntetni  a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat.
7.2., A Vásárló rendelését telefonon is leadhatja, ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36-70-450 66 50) a hivatali órákban.

8., A Vásárló felelősségvállalása
8.1., A Vásárló tudomásul veszi, hogy rendelései jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
8.2., A Vásárló vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási időpontnak és módnak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Vásárló megtéríti a Wellnet számára.

9., A szerződés hatálya
Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

10., Fizetési kötelezettség
Jelen szerződés megrendeléskor való elfogadása fizetési kötelezettséget von maga után. 

11., Fizetési feltételek
11.1., Előre nem kell semmit fizetni és csak a futár által kiszállított csomag, vagy megadott ponton való kézhezvételekor kell fizetni. Jelenleg ez az egyfajta fizetési mód tartozik a szolgáltatásaink közé.
11.2., A Vásárló személyes átvételt is választhat a termék/termékek árát cégünk pénztárába, készpénzben fizetheti be.

12., Szállítás, csomagdíj, szállítási határidő
12.1., A leadott rendeléseket a beérkezés sorrendjében teljesítjük.
12.2., Sprinter futárszolgálat a megadott címre szállítja a megrendelt terméket.
12.3., PickPackPont szállítás egy alternatív futárszolgálat, mely kényelmes csomag átvételi szolgáltatást biztosít Ügyfelei részére az ország 170 városában megtalálható közel 550 Pick Pack Pontban, ahol a Vásárló az interneten megrendelt csomagját személyesen átveheti.
12.4., A kiszállítási idő a raktárkészleten lévő termékek esetében a megrendelést követő második munkanapon belül.
12.5., A szállítási díjak mindkét kiszállítási mód esetében
30 000 Ft alatti megrendelés esetén 1 490 Ft,
30 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes.
A Wellnet fenntartja magának a jogot, hogy a kiszállítási díjat egyes esetekben csökkentse, vagy teljesen elhagyja.
12.6., A Vásárló a csomag átvételekor, győződjön meg a futár előtt a rendelt termékek egyezőségéről, sértetlenségéről, valamint a számla meglétéről.

 

13., A vásárlástól való elállás joga
13.1., A Vásárló a szerződéstől a Wellnet 30 napos megelégedési garanciája alapján 30  napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben a Wellnet köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
13.2., A Vásárló viseli az elállási jog ilyetén történő gyakorlása miatt az áru kiszállításával, valamint visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ez esetben a csomagot a Wellnet Kft. 2890 Tata, Rozgonyi utca 20 címre kell visszajuttatni.
13.3., A visszaküldésnél a csomagolás és/vagy a termék sérüléséből adódó költségek a Vásárlót terhelik.

14., Garancia, szavatosság
14.1., A Wellnet az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A vásárlói panaszok, kifogások intézéséről szóló jogszabályok, a PTK 1959. évi IV törvény és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendelet és a 1997. CLV törvényben foglaltak az irányadóak.
14.2., A szavatossági időn belüli minőségi reklamációkat ezen jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük.


15., Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok:

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény
 • A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
 • A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
 • Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete
 • A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet
 • Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet
 • Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet
 • Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet
 • A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és?- jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

Árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (8-11. és 14.§)
 • A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet

Jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (248.§,?- 305-311/A.§)
 • Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és?- jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet

Reklámmal kapcsolatos jogszabályok:

 • A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény (nyelvvédelmi törvény)
 • A fogyasztói forgalomba kerülü áruk, szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001. (III.29.) GM rendelet

Az alábbiaknál bővebb tájékoztatás található a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tevékenységéről, eljárásairól a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest József Körút 6. , Tel.: 06-1- 459-4800) honlapján: www.fvf.hu

 

16., Tájékoztató a Békéltető testületekhez fordulás lehetőségéről
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

 

 Wellnet Kft. Általános Szerződési Feltételei hatályos 2015 június 24. napjától visszavonásig

 

Wellnet Kft.
Guzorán István
ügyvezető igazgató